Cbox
1 Mar 20, 05:13 PM
Danny
Hello mọi người!
1 Mar 20, 05:14 PM
Danny
Hình như chưa có ai bên này nhỉ
1 Mar 20, 05:18 PM
Danny
Mới tạo cái chatbox nè hihi
31 Mar 20, 09:43 PM
Danny
buồn ghê, hông có ai để nói chuyện
3 Apr 20, 02:57 PM
ReplytoDanny
((((=
5 Apr 20, 07:46 PM
Dòn
cái gì đây?
29 Apr 20, 12:30 AM
TienNguyen
@Danny có anh đây
29 Apr 20, 12:32 AM
TienNguyen
Nên có phần 2 cô bạn thân phát hiện truyện hay thật vậy
29 Apr 20, 12:37 AM
Orian
Á nl quá
29 Apr 20, 12:37 AM
Orian
Đây là đâu, tôi là ai?
29 Apr 20, 01:08 AM
Dòn
@TienNguyen đây là confession của 1 mem gửi về cho bên mình
4 May 20, 11:03 AM
Danny
@Orian con điên