Upgrade
[older messages]
17 Jan 21, 07:47 AM
anh hung ban phim
thang cho cai dit me may db
17 Jan 21, 10:26 AM
tm
hôm nay web nhanh vl, triệu 👍
17 Jan 21, 02:36 PM
Thằng ngu anh hung ban ph
Ngu như lồn ý
17 Jan 21, 02:48 PM
Zema
Chào..?
17 Jan 21, 04:31 PM
Messi
Địt mẹ fan Messi
17 Jan 21, 08:21 PM
anh hung ban phim
dmm sua it thoi
18 Jan 21, 02:14 AM
Anh hùng bàn phím
Cấm con mẹ mày mồm vào
18 Jan 21, 02:15 AM
Anh hùng bàn phím
Tao vả chết cha mày giờ con
18 Jan 21, 02:38 AM
Anh hùng bàn phím
@Thằng ngu anh hung ban ph Mày nói tao hả thằng lồn
)
18 Jan 21, 02:39 AM
Anh hùng bàn phím
@Thằng ngu anh hung ban ph Bố mày chấp cả tổ tiên mày luôn
19 Jan 21, 04:01 PM
haha
văn hóa -100
19 Jan 21, 08:45 PM
Cộng đồng Việt Nam -100
VÂNG, CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM -100
19 Jan 21, 08:55 PM
Anh hùng bàn phím
Địt nệm mày ăn cơm chó hả
)
19 Jan 21, 09:15 PM
:/
¯\_(ツ)_/¯
20 Jan 21, 11:05 PM
anh hung ban phim
dmm
21 Jan 21, 04:03 PM
h
is pirate good
21 Jan 21, 06:39 PM
con cu be be
helu\( ̄︶ ̄*\))
21 Jan 21, 08:04 PM
kuro
datebayo
23 Jan 21, 06:47 PM
:/
¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯
23 Jan 21, 07:42 PM
blbleueu
eererre