Upgrade
9 Th08 19, 11:32 AM
Nicky Le
hầu hết các bài trên site đều có pinyin và translate rồi nhé, nếu bài nào ko có thì để link lại
7 Th12 19, 11:25 AM
Nicky Le
Cuối năm rồi