Cbox
[older messages]
5 Dec 19, 11:59 AM
Thuận Lê
bớt nóng anh Phúc ơi
5 Dec 19, 11:59 AM
Thuận Lê
giờ mn qua cam chơi hết
5 Dec 19, 11:59 AM
Thuận Lê
có mình ko đi đc
5 Dec 19, 11:59 AM
Thuận Lê
thì xem online cũng đc
5 Dec 19, 11:59 AM
Thuận Lê
kkk
5 Dec 19, 12:00 PM
Phúc Bình Dương
Thuận Lê nuôi con gà mà ko cho nó đá nó cũng cùn chân
5 Dec 19, 12:00 PM
Phúc Bình Dương
chẳng khác nào nuôi gà thịt
5 Dec 19, 12:00 PM
Thuận Lê
chịu chứ sao, em đăng clip xổ chơi mà con fb của em còn bay màu kìa
5 Dec 19, 12:01 PM
Phúc Bình Dương
à cái mới kết bạn là mới hả
5 Dec 19, 12:01 PM
Thuận Lê
dạ
5 Dec 19, 12:01 PM
Phúc Bình Dương
mấy nhóm trên fb ngừng hoạt động cũng nhiều lắm
5 Dec 19, 12:01 PM
Phúc Bình Dương
khổ trăm đường
5 Dec 19, 12:01 PM
Thuận Lê
chịu thôi chứ biết sao
6 Dec 19, 03:05 PM
quitcaibe
do ok
6 Dec 19, 03:12 PM
quitcaibe
wala ok
6 Dec 19, 03:16 PM
quitcaibe
meron ok
6 Dec 19, 03:23 PM
quitcaibe
meron ok
6 Dec 19, 03:41 PM
quitcaibe
wala ok
6 Dec 19, 03:46 PM
quitcaibe
meron ok
6 Dec 19, 04:15 PM
quitcaibe
wala ok