Upgrade
[older messages]
18 Aug 19, 02:59 PM
Tuấn
xanh
18 Aug 19, 03:00 PM
Chiến nguyễn
Em chịn green
18 Aug 19, 03:00 PM
Chiến nguyễn
Kkkkk
18 Aug 19, 03:00 PM
Chiến nguyễn
Xanh đỏ xanh đỏ hoài
18 Aug 19, 03:00 PM
Thuận nam
Thêz đéo nào lại xanh đỏ ở đây
18 Aug 19, 03:01 PM
Thuận nam
Tải app về chơi xanh đỏ có tiền kìa
18 Aug 19, 03:01 PM
Bình em
Chơi xong xong chứ
18 Aug 19, 03:01 PM
Bình em
Ở đây luyện vs giao luu ae
18 Aug 19, 03:02 PM
Bình em
Mà chú là thuận hay nam
18 Aug 19, 03:02 PM
Thuận nam
Tên nam nha a
18 Aug 19, 03:02 PM
Bình em
May quá tưởng nữ
18 Aug 19, 03:02 PM
Thuận nam
Nữ thế đéo nào dsc
18 Aug 19, 03:03 PM
Thuận nam
Thế bên đấy bình hay em thabwgf bình
18 Aug 19, 03:03 PM
Bình em
Anh thanqg bình nha
18 Aug 19, 03:03 PM
Bình em
Kkkk
18 Aug 19, 03:03 PM
Thuận nam
Vãi đạn
18 Aug 19, 03:03 PM
Gà to
Xanh ae
18 Aug 19, 03:04 PM
Khôi cr7
Xanh theo
18 Aug 19, 03:05 PM
Trai miệt vườn
Dsao mình thấy gà đỏ ok nhỉ
18 Aug 19, 03:05 PM
Trai miệt vườn
Gà đỏ thắng đaya k thua đâu