Cbox
[older messages]
25 Jun 19, 06:23 PM
Siêu Nhân
có gì tối bạn ghé lại nhé
25 Jun 19, 06:23 PM
Siêu Nhân
cám ơn bạn nhiều
25 Jun 19, 07:12 PM
! §8ItsAdyLaLo
Siêu Nhân
25 Jun 19, 07:26 PM
Siêu Nhân
@! §8ItsAdyLaLo hi bạn
25 Jun 19, 07:27 PM
Siêu Nhân
@Alex mình update lên 720 rồi nhé
25 Jun 19, 07:27 PM
! §8ItsAdyLaLo
25 Jun 19, 07:27 PM
! §8ItsAdyLaLo
dang xem EndGame
25 Jun 19, 07:28 PM
Siêu Nhân
à ok bạn, xem phim vui vẻ
25 Jun 19, 07:29 PM
! §8ItsAdyLaLo
hihi
25 Jun 19, 09:54 PM
Dece
Wed phim rất nhanh, quảng cáo ít. Tốt lắm Ad thêm chức năng đánh dấu đang xem dở ở mốc thời gian, để khi quay lại xem tiếp tục được. Tks ad
25 Jun 19, 10:01 PM
! §8ItsAdyLaLo
Endgame kết thúc buồn vl
25 Jun 19, 10:07 PM
Siêu Nhân
@Dece cám ơn bạn đã góp ý
25 Jun 19, 10:07 PM
Siêu Nhân
mình cám ơn
25 Jun 19, 10:07 PM
Siêu Nhân
@! §8ItsAdyLaLo nhưng mà hay mà :v
25 Jun 19, 10:12 PM
! §8ItsAdyLaLo
Siêu Nhân Ukm
) hay nhưng IronMan k bt còn đóng nx k nhỉ
25 Jun 19, 10:14 PM
! §8ItsAdyLaLo
Sao Cap bị già đi là thế nào ?
25 Jun 19, 10:21 PM
Siêu Nhân
là thế nào bạn nhỉ
25 Jun 19, 11:00 PM
Siêu Nhân
abyss tập cuối đã lên sóng
25 Jun 19, 11:01 PM
Siêu Nhân
1080p căng đét luôn
25 Jun 19, 11:01 PM
Siêu Nhân