24 Mar 21, 10:49 AM
neà: ****
17 Mar 21, 02:24 PM
docomo: gzzzz nóng quá
1 Mar 21, 02:14 AM
darius: đầu năm mà sạch sẽ
14 Feb 21, 09:32 PM
darius: chà, đầu năm giờ chạy tóe khói
2 Feb 21, 04:04 PM
darius: chuẩn bị đá đít fb với đống data cảu nó
25 Jan 21, 09:29 PM
darius: năm covid thứ 2 lại bầm dập rồi
14 Dec 20, 10:23 AM
darius: yeah
3 Dec 20, 08:33 AM
darius: mai chiếu violet rồi
30 Nov 20, 11:25 PM
fate: ffffff
28 Nov 20, 01:09 PM
N: zzz
28 Nov 20, 10:39 AM
darius: đi xem fate thấy rạp vắng, khog6 biết làm ăn dc khong, sub tiếng việt ẹ và sai chính tả nhiều quá
21 Nov 20, 03:25 AM
fate: chắc chiếu Hevaen fell hhết tuần này nữa là hết rồi ra rạp đê
15 Nov 20, 03:55 PM
darius: vật vã thăm bệnh mấy nay
6 Nov 20, 04:09 AM
fate: tuần này các thím đánh nhau tổng thống mỹ ghê thật
28 Oct 20, 03:13 PM
darius: nhìn hình bão số 9 to khủng khiếp, số 10 nhìn lại như cái đốt ngón tay
14 Oct 20, 10:37 PM
zaito: tuần này phải tốn them ít tiền làm hàng nữa. mệt nha bà con
25 Sep 20, 02:43 PM
zaito: tuần này mưa tầm tả
14 Sep 20, 03:23 PM
zaito: tuần này mưa tưng bừng khói lửa
8 Sep 20, 03:54 PM
zaito: des me covid 19
5 Sep 20, 04:06 PM
lazarus: covid phá quá. banh xác cả mớ rồi
[older messages]