16 Mar 13, 17:31
כאסי: אין פה את הפרק
28 Feb 13, 17:22
גלה: אל תידגי אני יעשה אם נצו נשיקה מופלאה
28 Feb 13, 17:21
דבורי: אז ליתראות עד שבת עם השיקה של נצו
28 Feb 13, 17:20
גאלה: הוא הסכים
28 Feb 13, 17:19
גאלה: רק אם נצו יסכים
28 Feb 13, 17:19
דבורי: תוכלו לערות לי את כול הפרקים שלחם
28 Feb 13, 17:18
דבורי: כן
28 Feb 13, 17:18
גאלה: אבל אני יצתרך לישון אצלך שבת רישון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת רישון ואני מביאה איתי את נצו אוקי
28 Feb 13, 17:16
דבורי: כן
28 Feb 13, 17:16
גאלה: אז ביום שבת
28 Feb 13, 17:15
דבורי: כן
28 Feb 13, 17:14
גאלה: מחר את רןצה ביום שבת
28 Feb 13, 17:13
דבורי: אבל מתי תבוי לארץ
28 Feb 13, 17:12
דבורי: בערב מימון 7
28 Feb 13, 17:12
גאלה: איפו את גרה
28 Feb 13, 17:12
גאלה: אני יטוס עליך
28 Feb 13, 17:11
דבורי: אבל אך תבואי לארץ
28 Feb 13, 17:11
דבורי: מתה עליך
28 Feb 13, 17:10
גאלה: אני יודעת שיהיה קשה אבל אני יבו לישראל בישבילך
28 Feb 13, 17:10
גאלה: אולי את יכולה
[הודעות ישנות יותר]