19 Jan 19, 10:45 PM
Djรอง เมืองเหนือ: ขออภัยแฟนคลับ คิดถึงทุกคน ครับ
19 Jan 19, 10:41 PM
Djรอง: ขอบคุณ เจ เจ ศุกร์หน้า เจ กัน
19 Jan 19, 10:39 PM
Djรอง: อาทิตย์หน้า ดี เจ รอง มาเข้ารายการครับ
19 Jan 19, 10:35 PM
Djรอง: เพลิน ราชาเพลงพูด
14 Jan 19, 05:12 AM
วัดหนองเหียง: ขอบคุณ
19 Dec 18, 08:35 AM
ดลชัย: เข้ามาใหม่ครับ
19 Dec 18, 08:34 AM
ดลชัย: ดลชัย สุทธาภาศ
15 Dec 18, 12:02 AM
ขอบคุ ดีเจรอง: นมัาการท่านหลวงพ่่่อ
14 Dec 18, 11:54 PM
ขอบคุ ดี: ขอบคุณป้ออาคม
14 Dec 18, 11:53 PM
ขอบคุ ดีเจรอง: ขอบคุณเจเจ.ที่นำเทปออกศุกรนี้
3 Dec 18, 05:58 AM
วิทยุชุมชนคนเมืองลีี: จะส่งแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังผู้ฟังอีกครั้งหนึ่ง หรือส่งความคิดเห็นที่กล่องรับความคิดเห็นกน้าสถานี
3 Dec 18, 05:55 AM
วิทยุชุมชนคนเมืองลีี: มติคณะกรรมการฯขยายเวลาปิดสถานีเป็น 22.00 น.ตั้งแต่ 2 ธค.2561 ถึง 31 มีค.2561 ทดลอง 4 เดือนครับ
17 Nov 18, 04:11 PM
ครูบาน้อย: มรแอปนี้ง่ายต่อการฟังเลยน้อ
17 Nov 18, 04:11 PM
ครูบาน้อย: มีแอปนี้ฟังง่ายเลยเน้อ
7 Nov 18, 05:43 AM
เสน่ห์: แม่ยวงคำ เพิ่มอุตสาห์ บ้านแม่ลาน อ.ลั้ บริจาคค่าไฟ 100 บาท หนังสือ 1 เล่ม
7 Nov 18, 05:39 AM
เสน่ห์: ยายจินดา หล้าหนัก ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง 100 บาท (ปัจจัยอยู่ที่เสน่ห์)
29 Oct 18, 07:08 AM
เสน่ห์: เสียงทางวิทยุเบาล้ำไปครับ
26 Oct 18, 05:17 PM
สวัสดีป้ออาจรย์: สวัสดีป้ออาจรย์
30 Aug 18, 07:12 AM
ดี เจ รอง เมืองเหนือ: นมัสการท่านพระครู ฟังทุกวันครับ สาธุๆๆ
5 Aug 18, 07:13 PM
91.00: 91.00
[older messages]