18 Dec 17, 12:06 AM
gsc: gsc shop
17 Dec 17, 10:22 PM
Luflamingo: Có ai biết web nào order figure uy tín ngoài amiami và mandarake hum :)
1 Oct 17, 05:47 AM
CGV: đợi coi thor
22 Sep 17, 01:07 AM
CGV: xem kingmen 2 hơi bị chất ///// ***** của eggsy chất chơi
20 Jul 17, 07:46 PM
youtuber: có vé di xem free shin hehehe
13 Jul 17, 08:50 PM
youtuber: kiem tien kho qua
24 Jun 17, 02:01 AM
otaku: nà
24 Jun 17, 01:57 AM
aki: nghennoi có mõt fes doi sang thang 11
11 Jun 17, 01:11 AM
otaku: tháng 7 này có 4 cai fes từ ngày 7-31/7
25 May 17, 01:42 PM
PCB: nà nà nà nà
15 May 17, 08:59 PM
youtuber: chính trị làm lol gì, n1o đến hiếp ta mỗi ngày
9 May 17, 11:31 PM
Sida: :P
9 May 17, 11:31 PM
Sida: Lol
9 May 17, 11:30 PM
Sida: Lol
9 May 17, 07:17 AM
Sida: Liên quan đến chính trị chả thế vn làm gì có tự do ngôn luận
3 May 17, 09:47 PM
youtuber: kiếm tiền
7 Apr 17, 08:30 PM
youtuber: sao cày dc 10k view đây
7 Apr 17, 02:38 AM
PCB: bận như chó, không có thời gian chơi game
27 Mar 17, 10:50 PM
youtuber: đi xem phim beauty mà hết sạch vé. căng thẳng dữ.
26 Mar 17, 04:34 AM
jason: ai coi sieu nhan chua
[older messages]