9 Aug 18, 05:06 AM
gsc: tuần này vất vả quá
5 Aug 18, 12:19 AM
fate: tuần tới nữa có ai đi fes không
30 Jun 18, 01:37 PM
fgo: let's bark
30 May 18, 04:58 AM
gsc: chán vãi
13 May 18, 07:51 PM
ggo: toi nay chien ggo tiep
10 May 18, 03:07 AM
ggo: xem ggo ko co `kirito hay hon hẳn
10 May 18, 02:41 AM
ggo: https://www.youtube.com/watch?v=O1RMnM782u8
2 May 18, 09:47 PM
youtuber: thanos chết
17 Dec 17, 11:06 PM
gsc: gsc shop
17 Dec 17, 09:22 PM
Luflamingo: Có ai biết web nào order figure uy tín ngoài amiami và mandarake hum :)
1 Oct 17, 04:47 AM
CGV: đợi coi thor
22 Sep 17, 12:07 AM
CGV: xem kingmen 2 hơi bị chất ///// ***** của eggsy chất chơi
20 Jul 17, 06:46 PM
youtuber: có vé di xem free shin hehehe
13 Jul 17, 07:50 PM
youtuber: kiem tien kho qua
24 Jun 17, 01:01 AM
otaku: nà
24 Jun 17, 12:57 AM
aki: nghennoi có mõt fes doi sang thang 11
11 Jun 17, 12:11 AM
otaku: tháng 7 này có 4 cai fes từ ngày 7-31/7
25 May 17, 12:42 PM
PCB: nà nà nà nà
15 May 17, 07:59 PM
youtuber: chính trị làm lol gì, n1o đến hiếp ta mỗi ngày
9 May 17, 10:31 PM
Sida: :P
[older messages]