19 Jan 21, 10:00 PM
ปาร์ค: การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี จะกลับมาเริ่มโครงการได้ช่วงไหนครับ เพราะว่าใกล้พ้นทดลองปฏิบัติราชการแล้ว
19 Jan 21, 12:46 PM
สปก.: เมื่อไหร่สถาบันจะจัดหลักสูตรฝึกอบรม E-learning อีกคะ
18 Jan 21, 11:24 PM
ปาร์ค: อบรมข้าราชการที่ดี สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์ได้ไหมคะ
15 Jan 21, 08:16 AM
นัท: อบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 76 จะเริ่มอบรมเมื่อไหร่ครับ
2 Jan 21, 08:10 PM
เดย์: เห็นมีหลายชื่อคนที่จะมาจากจังหวัดที่มีการระบาดด้วยครับ
2 Jan 21, 08:09 PM
เดย์: อบรมข้าราชการที่ดี รุ่น 74 สามารถจัดได้เหรอครับ ในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่นี้ คิดจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์มั้ยครับ
27 Dec 20, 12:35 AM
สดร.: อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาการจัดอบรมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ
27 Dec 20, 12:33 AM
สดร.: ในส่วนของหลักสูตร บมท.
27 Dec 20, 12:32 AM
สดร.: ได้แจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อคัดเลือกบุคลากรส่งให้ มท. พิจารณาแล้ว
27 Dec 20, 12:31 AM
สดร.: สดร. ในส่วนของหลักสูตร นปส.
21 Dec 20, 01:36 PM
อลังการ: บมท.ปี 64 อบรมห้วงเดือนไหนครับ
7 Dec 20, 05:52 PM
สุจิรา: นปส. รุ่น76 จะเปิดรับสมัคร และอบรมเมื่อไหร่คะ
7 Dec 20, 10:25 AM
สดร.: สอบถามเกี่ยวกับการอบรมให้โทร.ถามที่เบอร์ 0844328080 ได้เลยนะคะ
5 Dec 20, 03:01 PM
วีรัส: บมท ใกล้จะเปิดหรือยงัครับ
18 Nov 20, 01:46 PM
เนตรปรียา ชุมไชโย: นปส. รุ่น76 จะเปิดรับสมัคร และอบรมเมื่อไหร่คะ
8 Nov 20, 04:57 PM
สดร.: หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 72 อบรมระหว่างวันที่ 11-20 พ.ย. 63 ครับ
7 Aug 20, 02:20 PM
Kik: การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี จะกลับมาเริ่มโครงการได้ช่วงไหนคะ เพราะว่าใกล้พ้นทดลองปฏิบัติราชการแล้วค่ะ
24 Jun 20, 04:21 PM
t: การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี จะกลับมาเริ่มโครงการได้ช่วงไหนครับ เพราะว่าใกล้พ้นทดลองปฏิบัติราชการแล้ว
15 Jun 20, 05:23 PM
Kitipol: ขอสอบถามเรื่องอบรม นปส.รุ่นที่ 75 กำหนดประกาศรายชื่อ และเริ่มอบรมช่วงไหนครับ
18 May 20, 11:16 AM
สดร.: เรื่องการอบรมต้องสอบถามที่กองการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านสังกัดนะคะ
[older messages]