8 Jun 17, 01:21 PM
สดร.: ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนดูรายละเอียดที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ
11 Apr 17, 08:58 AM
สดร.: ปาฐกถาวันที่ 19 เม.ย.60 เป็นห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ค่ะ ไม่ใข่ห้องคลังสมองนะคะ
12 Feb 17, 07:13 PM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 4432 8080 (เบอร์ ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย ครับ)
12 Feb 17, 07:08 PM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: หลักสูตร "กาารเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 38 อบรม 19 - 28 เม.ย. 60
12 Feb 17, 07:06 PM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: หลักสูตร "นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย" (บ.มท.) รุ่นที่ 30 อบรม 27 ก.พ. - 31 มี.ค. 60
20 Jan 17, 07:01 AM
สดร.: กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ ถ้าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที่ค่ะ
19 Jan 17, 01:42 PM
paweena: อยากทราบว่าการอบรมนักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 30 จะแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมประมาณเมื่อใดค่ะ
22 Dec 16, 09:22 AM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0844328080 ครับ
22 Dec 16, 09:06 AM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: ผอ.วิืทยาลัยมหาดไทย รุ่นที่ ๓๗ อบรม ๑๕-๒๔ ก.พ. ๖๐
22 Dec 16, 09:06 AM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย รุ่นที่ ๓๖ อบรม ๑-๑๐ ก.พ. ๖๐
22 Dec 16, 09:05 AM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย ๔. รุ่นที่ ๓๕ อบรม ๑๖-๒๕ ม.ค. ๖๐
22 Dec 16, 09:01 AM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย ๓. ปี งปม.60 ยังไม่มี ขรก.รายใดเข้ารับการอบรมหลังบรรจุเกิน ๖ เดือน ครับ
22 Dec 16, 08:58 AM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย ๒.วิทยาลัยมหาดไทยยินดีให้บริการแก่กระทรวง/หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมนะครับ
22 Dec 16, 08:43 AM
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย: ขอประชาสัมพันธ์ให้น้อง ๆ ขรก. บรรจุใหม่ที่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ทราบนะครับ ๑.การประกาศรายชื่อจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับส่วนราชการของน้อง ๆ ว่าจะส่งชื่อให้ วมท. เมื่อไร
19 Dec 16, 12:25 PM
Kiattisuk: อบรมข้าราชการที่ดีรุ่น 35 ต่อจากนี้มั้ยครัย มีวันไหนครับ
8 Dec 16, 09:07 AM
สถจ.: อบรมข้าราชการที่ รุ่น 34 รายชื่อออกยังครับ
7 Dec 16, 12:37 PM
สดร.: ขณะนี้ยังไม่สามารถอบรมให้กระทรวงอื่นได้ค่ะ เพราะของมหาดไทยเองยังอบรมให้ไม่ทันเลยค่ะ
7 Dec 16, 10:35 AM
งาน จ. สคส. สธ.: ข้าราชการ หน่วยงานนอกสังกัด สนใจสมัครอบรมหลักสูตร ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 34 ได้หรือไม่?
25 Nov 16, 03:17 PM
สดร.: สำหรับหลักสูตรข้าราชการที่ดี ตอนนี้อบรมติดกันมากค่ะ เจ้าหน้าที่ชุดเดิม คงมีปัญหาเวียนหนังสือช้าหน่อยค่ะ ต้องขออภัยด้วย
25 Nov 16, 03:15 PM
สดร.: นปส.,บมท. รบกวนโทรสอบถามที่ ผอ.บุญธรรมนะคะ โทร.08 4432 8080 ค่ะ
[older messages]