15 Nov 19, 10:42 AM
สดร: @คุณณิชกาต์ เพิ่งเปิดรุ่น 66 ไปเมื่อวันที่ 13 พ.ย. รุ่นต่อไปยังไม่ทราบกำหนดค่ะ ถ้าอยากทราบว่าคุณจะได้เข้าอบรมหรือยังให้สอบถามที่กองการเจ้าหน้าที่ของกรมคุณนะคะ
14 Nov 19, 03:45 PM
ณิชกานต์: เข้ารับราชการที่กรมที่ดินตั้งแต่ 30 ก.ค.62 ไม่ทราบว่าจะมีการอบรมขรก.ใหม่ ในช่วงไหนคะ
12 Nov 19, 04:04 PM
สดร: สอบถามตุณภัทรวดี 0850832022 ค่ะ
8 Nov 19, 06:29 PM
รัชนี แจ้งกระจ่าง: บมท รุ่น 33 เปิดอบรมเดือนไหนคะ
6 Nov 19, 08:30 AM
สดร: สอบถามเรื่องการอบรม กรุณาโทร.ถามคุณภัทรวดี 0850832022 ค่ะ
28 Oct 19, 11:16 AM
วีรัส: บมท รุ่น 33 จะเปิดรับสมัครช่วงไหนครับ
22 Oct 19, 05:24 PM
แผน: โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 66 เริ่มวันไหนครับ
16 Oct 19, 11:39 PM
ก้าวหน้า: อบรมข้าราชการรุ่น 65 รายงานตัวที่กรมปกครองส่วนท้องถิ่น จบกิจกรรมที่นี่แล้วไปขึ้นรถที่กระทรวงยังไงครับ
3 Oct 19, 03:04 PM
สดร: @คุณทัศนี์ รุ่น 74 ยังไม่ประกาศค่ะ
2 Oct 19, 06:47 PM
ทัศนีย์: อบรม นปส. รุ่น 74 ประกาศยังคะ
2 Oct 19, 04:59 PM
พงศธร: ขอบคุณครับ
2 Oct 19, 02:36 PM
สดร: @คุณสาวิตี อยู่ที่ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงานอื่นๆ ค่ะ
2 Oct 19, 02:34 PM
สดร: @คุณพงศธร นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ อยู่ที่แบนเนอร์ทุนฝึกอบรม (สีเขียว) ด้านซ้ายมือค่ะ
2 Oct 19, 11:31 AM
สาวิตรี: แบบแจ้งข้อมูลนิติกรที่จะอบรมของสกฤษฎีกา ที่ให้โหลดในเว็บไซต์สถาบันดำรงอยู่ตรงไหนค่ะ เห็นหนังสือแจ้งว่าอยู่ที่เว็บของสถาบันดำรง หาไม่เจอค่ะ
2 Oct 19, 10:59 AM
พงศธร: ไม่ใช่ครับ หลักสูตรอบรมพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการครับ
2 Oct 19, 09:37 AM
สดร: หลักสูตรร่างกฎหมายใช่ไหมคะ อยู่ที่ข่าวประชุม อบรม สัมมนา หัวข้อ หน่วยงานอื่น ค่ะ
1 Oct 19, 03:06 PM
พงศธร: แบบแจ้งข้อมูลนิติกรที่จะอบรมของสกฤษฎีกา ที่ให้โหลดในเว็บไซต์สถาบันดำรงอยู่ตรงไหนครับ
7 Aug 19, 05:54 PM
สดร: ได้รับแล้วนะคะ
5 Aug 19, 03:07 PM
แสงเดือน พัสถาน: ขอบพระคุณอย่างสูง 0658218502
5 Aug 19, 03:05 PM
แสงเดือน พัสถาน: มาที่เมล์ใหม่ค่ะมืือถือหายphotp888@gmail.com
[older messages]