7 Aug 19, 04:54 PM
สดร: ได้รับแล้วนะคะ
5 Aug 19, 02:07 PM
แสงเดือน พัสถาน: ขอบพระคุณอย่างสูง 0658218502
5 Aug 19, 02:05 PM
แสงเดือน พัสถาน: มาที่เมล์ใหม่ค่ะมืือถือหายphotp888@gmail.com
5 Aug 19, 02:04 PM
แสงเดือน พัสถาน: ขอความกรุณาช่วยส่งประกาศนียบัตรผ่านการอบรมแผยพัฒนารุ่น
5 Jul 19, 02:24 PM
สดร: ส่งให้ทางอีเมล์แล้วค่ะ ตั่้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.62
3 Jul 19, 10:41 AM
ชลธิดา: มีประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒฯาจังหวัด ไหมค่ะ
17 Jun 19, 10:59 AM
สดร: ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 65 ถ้าทราบกำหนดการแล้วจะรีบขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะ
13 Jun 19, 11:57 AM
ptt65: อบรมข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 65 ประมาณช่วงไหนคะ
10 Jun 19, 11:40 AM
สดร: โลโก้สถาบันดำรงฯ จะนำไปใช้ทำอะไรคะ รบกวนติดต่อทางอีเมล์ stabundamrong@gmail.com ค่ะ
10 Jun 19, 09:58 AM
สดร: โลโก้สถาบันดำรงฯ กำลังสอบถามให้นะคะ ถ้ามีจะแจ้งให้ทราบค่ะ
10 Jun 19, 09:57 AM
สดร: รายชื่อ นปส.73 ยังไม่ประกาศค่ะ
7 Jun 19, 10:56 AM
may: ประกาศรายชื่ออบรม นปส.73 เมื่อไรครับ
5 Jun 19, 03:31 PM
natpapatmon: จะรบกวนขอโลโก้ สถาบันดำรงฯ ครับ ดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับ
5 Jun 19, 09:08 AM
สดร.@mpa42: ตอนนี้ยังไม่มี ผอ.วิทยาลัยมหาดไทยค่ะ
4 Jun 19, 11:28 AM
mpa42: ตอนนี้ใครเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทยครับ
4 Jun 19, 09:41 AM
Wat: กำหนดการ นปส.73 ออกหรือยังครับ
23 May 19, 10:40 AM
กุลิสรา: อบรมข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 64 ประมาณวันที่เท่าไรคะ
16 May 19, 02:02 PM
golf: อบรมข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 64 จะจัดประมาณช่วงเดือนไหนคะ
8 May 19, 02:54 PM
2562: ไม่ทราบว่า กรมที่ดินมีรายชื่อหรือยังค่ะ
8 May 19, 02:53 PM
2562: ตอนนี้มีกำหนดการหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่น 63 หรือยังค่ะ
[older messages]