06/03/18 14:30
h: miền trung con gì
02/03/18 19:56
10: 10
14/02/18 13:56
29 tết: Nay cần thơ con gì cả nhà!
03/02/18 20:53
949738252: KG TG 04
10/01/18 13:28
Long Đại Gia: Cần Thơ ơi? Nay số gì đây
10/01/18 12:14
ldonghoang@yahoo.com: x_x #:-s :::^^::: :(( :-(||>
10/01/18 12:08
ldonghoang@yahoo.com: 10/01/2018
10/01/18 12:07
ldonghoang@yahoo.com: dudoan ct 47-74
20/12/17 14:29
Kiep Phieu Bac: Cần Thơ giải đặc biệt: 95
20/12/17 14:28
Kiep Phieu Bac: Cần Thơ giải tám: 73
[older messages]