17 Aug 17, 11:55 AM
Admin: รองผอ.ร.ร.สอบ ตุลาคม 3000 กว่าอัตรา ครับ
17 Aug 17, 11:54 AM
Admin: ผอเขต ประกาศผลสอบ 8 ก.ย. และเข้ารับการพัฒนา
8 Aug 17, 07:58 AM
ส.: ปกติขาว ปลอกแขนดำไว้ทุกข์ครับ
7 Aug 17, 10:02 PM
เพื่อนครู: ปกติขาว หรือว่าเสื้อสีโทนฟ้าครับ
7 Aug 17, 10:01 PM
เพื่อนครู: เรียนถามทุกท่าน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของกระทรวงมหาดไทยมีคำสังการแต่งกายแล้ว ของศธ.เราแต่งกายแบบไหน
3 Aug 17, 01:42 PM
PLC: สอบ ผอ มีแน่นอน แต่ช้าหน่อย..รอ รอ รอ ต่อไปก็แล้วกัน
2 Aug 17, 03:56 PM
ดีคับ: ดีครับ
1 Aug 17, 07:34 PM
1: สอบ ผอ. โรงเรียนเปล่าครับ เห็นมีแต่รอง
1 Aug 17, 03:05 PM
Admin: รองผอเขต ยังไม่สอบครับ ต้องเกลี่ยอัตราก่อน
27 Jul 17, 01:53 PM
ไต่เต้า: ว่าที่ผู้บริหารเงียบกันหมด คงอ่านหนังสือเตรียมสอบ
19 Jul 17, 02:40 PM
M 1: ใช้ระบบ PLC
19 Jul 17, 02:40 PM
M 1: วิทยฐานะผู้บริหารเปลี่ยนครับ
18 Jul 17, 10:23 AM
รอง อุดม: เรียนท่านผู้รู้ครับ เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของสายบริหาร ยังคงเดิม หรือเปลี่ยนไปตามสายผู้สอนครับ
17 Jul 17, 09:21 PM
รอสอบ: สอบผอ.เขตก่อน ต่อไปก้จะปรับจำนวนรองเขต แล้วสอบรองเขตค่ะ
17 Jul 17, 01:45 PM
ผอ.น้อย: จะมีการสอบ รองผอ.สพป.หรือเปล่าครับ
17 Jul 17, 01:44 PM
ผอ.น้อย: การสอบ รองผอ.สพป. จะสอบหรือไม่ครับ
4 Jul 17, 10:18 AM
เก่า: ผอ.สอบไม่ยาก ยากตอนทำงานเพื่อการพัฒนา
29 Jun 17, 07:09 PM
1: ช่องนี้ได้เต็ม. สัมภาษณ์ได้เต็ม. สอบผ่าน
29 Jun 17, 07:07 PM
1: ประสบการณ์มีคะแนน แค่สดมภ์นี้ลอยลำแล้ว
28 Jun 17, 01:41 PM
แวว: การเข้าสู่ตำแหน่งต้องมาจากการสอบ ตอนทำงานขึ้นอยู่กับประสบการณ์
[older messages]