22 Jun 18, 12:02 PM
นพดล: อยากทราบเหมือนกันครับ ว่า เขียนได้มากกว่า 1 จังหวัดไหม
20 Jun 18, 11:27 AM
อุบลวรรณ: ตามหลักเกณฑ์ย้าย ผู้บริหารสถานศึก ได้กำหนดไว้หรือไม่ ว่า เขียนย้ายได้ กศจ.เดียว หรือ ไม่กำหนดครับ
17 Jun 18, 05:00 PM
ขอเบอร์ด้วยค่ะผอ.: หนูจะสั่งหนังสือสอบผอ.ร.ร.ค่ะ
7 Jun 18, 08:55 AM
Admin: ช่วงนี้ยังไม่จัดครับ
7 Jun 18, 08:55 AM
Admin: ขออภัยด้วยครับ ไม่ได้เข้ามาตอบ
23 May 18, 03:05 PM
ครู: มีข่าวว่าจะสอบใหม่ เดือน สิงหาคม กันยายน
22 May 18, 02:05 PM
ครูบ้านนอก: ข้าราชการต้องคดีอาญาติดคุก 2 วัน ขณะรอประกันตัว
22 May 18, 12:56 PM
ครู: ผอ ได้จัดติวป่าวครับ
3 May 18, 02:25 PM
Admin: ผู้บริหาร คศ.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา สมัคร รองผอ.สพท.ไ้ด้ครับ
28 Apr 18, 02:49 PM
ผ่านมา: ผู้บริหารที่มีวุฒิ..ป.บัณฑิต.การบริหารการศึกษา สมัครสอบรอง.ผอ.สพท.ได้ครับ ถ้าคุณสมบัติข้ออื่นครบ
26 Apr 18, 08:55 PM
สงสัย..: Admin คะ..อยากทราบว่า ผู้บริหารที่มีวุฒิ..ป.บัณฑิต.การบริหารการศึกษา..สามารถสมัครสอบรอง.ผอ.สพท.ได้
9 Apr 18, 06:08 PM
Admin: https://www.facebook.com/groups/209950003099020/
9 Apr 18, 06:07 PM
Admin: และเพิ่มช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ครับ
9 Apr 18, 06:07 PM
Admin: กำลังจะปรับปรุงเว็บ
9 Apr 18, 06:06 PM
Admin: สวัสดีครับทุกท่าน
27 Mar 18, 01:07 PM
ผอ.อ: ดู พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ม.30(5) การให้ออกจากราชการ ม.110(3)
25 Mar 18, 11:20 AM
เอ: ได้หรือไม่ และถ้าขาดคุณสมบัติจะขาดตามกฏหมายข้อไหนครับ
25 Mar 18, 11:19 AM
เอ: เรียนถามผู้รู้ครับ ข้าราชการครูที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าป่วยทางจิต สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
10 Mar 18, 08:34 AM
ครูคนหนึ่ง: จะมีการสอบผอ.หรือติดคดีความของศาลรอไปเถอะ
9 Mar 18, 05:58 PM
ผ่านมา: ต้องเป็น รองผอ.รร. หรือ ผอ.รร. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี วิทยฐานะ ชนพ.
[older messages]