9 Aug 18, 02:25 PM
A troll: มีควยไรป่ะครับ
9 Aug 18, 02:02 AM
A troll: อาห์ หิวตีนจุง อยากแดกตีนไก่
9 Aug 18, 02:01 AM
A troll: @ครรักมิเียร์ไฟลื รักมีเดียไฟล์หรอไอ้หน้าหี มีใครสั่งสอนมึงมั้ยล่ะว่าถ้าไม่ปัญญาซื้อของแท้ ก็อย่าไปดูมันเลย ที่รักมีเดียไฟล์เพราะมันปล่อยหนังเถื่อนใช่มั้ยล่ะ หน้าหนังหี
9 Aug 18, 01:58 AM
A troll: อ้อนตีนสุดๆ ใครแน่จริงจัดมา อย่าเสือกแต่ด่า ดีแต่ปาก ดีแต่เห่าไม่เอานา น่าเบื่อ
9 Aug 18, 01:57 AM
A troll: มีควยไรป่าวล่ะ ถ้ามันเป็นปัญหามากนัก เจอได้นะ พักนี้โคตรอยากกินตีนเลยว่ะ
9 Aug 18, 01:55 AM
A troll: ทำไมอ่ะ แค่นี้หัวร้อนหรอ กูว่ากูรู้สึกสนุกดีนะ พวกมึงไม่อินกันมั่งหรอ
9 Aug 18, 01:52 AM
A troll: @555 พ่อมึงสิตาย เป็นเหี้ยไรหรอ
9 Aug 18, 01:52 AM
A troll: @ครรักมิเียร์ไฟลื มีปัญหาควยไรป่าว
9 Aug 18, 01:51 AM
A troll: @ครรักมิเียร์ไฟลื ควยไรหรอ
7 Aug 18, 12:58 PM
ครรักมิเดียร์ไฟลื: @A troll ไม่มีใครสั่งสอนมึงหรา
7 Aug 18, 12:57 PM
555: @A troll พ่องตาย
5 Aug 18, 12:16 AM
A troll: l: ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ
5 Aug 18, 12:16 AM
A troll: l: ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ
5 Aug 18, 12:16 AM
A troll: l: ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ
5 Aug 18, 12:16 AM
A troll: l: ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ
5 Aug 18, 12:15 AM
A troll: l: ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ
5 Aug 18, 12:15 AM
A troll: l: ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ
5 Aug 18, 12:15 AM
A troll: l: ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ
5 Aug 18, 12:15 AM
A troll: l: ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ
5 Aug 18, 12:15 AM
A troll: l: ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ ควยไรวะ
[older messages]