28 Aug 17, 06:58 PM
Kawaii: Dropping my text here as my visit πŸ˜ŠπŸŒΈπŸŒΏπŸ’β˜•
19 Oct 15, 08:51 AM
KEDAI RAHSIA: UNTUK SUAMI HEBAT GAGAH PERKASA DAN ISTERI MENGGODA
27 Sep 15, 08:29 PM
There is no: such thing as an evil genius as evil in its self is stupidity
26 Sep 15, 11:49 PM
Dont cry because: its over smile because it happened
10 Sep 15, 03:18 PM
JOIN CLASS ZUMBA: YANG BERDEKATAN DENGAN ANDA. CALL NOW +60173835636
10 Sep 15, 11:43 AM
PINJAMAN: DENGAN KADAR KEUNTUNGAN YANG RENDAH SAHAJA
24 Aug 15, 03:51 PM
Its almost: like a never ending rain
18 Aug 15, 07:17 PM
The promise: to keep secrets no matter what they are.
17 Aug 15, 03:40 PM
IT IS HEAVILY: GETTING REPLACED BY WHAT WE NORMAL FOLK CALL THE WEALTHY
15 Aug 15, 12:58 PM
If I: had lots to use
15 Aug 15, 12:58 PM
And just: invite my closest friends.
9 Aug 15, 05:16 PM
AND AS I: LOOKED I HEARD THAT DELICATE MUSIC
9 Aug 15, 04:35 PM
I STILL: REMEMBER THE DAY WHEN I TOLD YOU WHAT I'VE BEEN THROUGH
7 Aug 15, 07:16 PM
AND ALL OF: THEM WERE HEARKENING AS TO SINGING
7 Aug 15, 06:28 PM
THAT OUR TRUST: WOULD SLOWLY FADE BUT I WAS WRONG
6 Aug 15, 09:58 PM
THAT OUR TRUST: WOULD SLOWLY FADE BUT I WAS WRONG
6 Aug 15, 09:45 PM
AND I SANG: LIKE A CARVEN PIPE OF MUSIC
6 Aug 15, 07:13 AM
WHEN IT CAME: MY TURN I HAD TO BE PUSHED FORWARD TO THE BUNNY AFTER BEING PLACED ON THE BUNNYS LAP WE LOOKED AT ONE ANOTHER I DONT REMEMBER ANY WORDS
5 Aug 15, 03:48 AM
YOU AT LEAST: ASK ME IF I AM FINE
3 Aug 15, 04:05 PM
MOVING TO: TAKE A DRINK SHE NOTICES THE GLASS IS EMPTY
[older messages]