8 Oct 17, 08:22 PM
Hello: Hello
21 Sep 17, 12:00 PM
andr54: hihihi
21 Sep 17, 12:00 PM
andr54: hihihihi
19 Sep 17, 09:20 PM
hani: ada peribahasa untuk tegar hati ke tak
18 Sep 17, 12:54 PM
kriss: konapo
18 Sep 17, 12:53 PM
amirul haziq: haloo
10 Sep 17, 04:37 PM
amirul: hai
10 Sep 17, 04:37 PM
amirul: hai
10 Sep 17, 04:37 PM
amirul: hai
8 Sep 17, 12:40 PM
cik poh: hello
8 Sep 17, 12:26 PM
cik poh: bongong
8 Sep 17, 12:25 PM
bulan berputar: weii korg baca nota sains
8 Sep 17, 12:23 PM
cik poh: x suka sebab merepek
8 Sep 17, 12:23 PM
shad shipper: haii
8 Sep 17, 12:22 PM
shad shipper: knp ngan kau ni sharul bkn kau suka im.. ke?
8 Sep 17, 12:22 PM
winashaf: rahimm
8 Sep 17, 12:21 PM
nusqim: shaat
8 Sep 17, 12:21 PM
aaamiiiiiiin: hehehhe
8 Sep 17, 12:21 PM
sharul: pahal tu
8 Sep 17, 12:21 PM
cik poh: kami skdk
[older messages]