2 Nov 09, 20:48
tangkap: Dr Asri kene lokap: http://khazanah-salafiyyah.blogspot.com/
31 Jul 09, 12:55
chot: wakaka..ingat sama bini wehh
27 Jul 09, 09:09
ice: kim salam kat marka penang k..
27 Jul 09, 09:09
ice: elo chot..
26 Jul 09, 01:51
chot penang: kirim salam kat member kita geng ruckus
26 Jul 09, 01:51
chot penang: wehh join la aku jadi member
26 Jul 09, 01:51
chot penang: salam isa
25 Jul 09, 14:16
ice: :nuts:
25 Jul 09, 14:16
ice: baru blaja
22 Jul 09, 12:29
ice: aku try sendiri...