20 Sep 18, 00:24
Abdulsalam Ezrail: salam ko thathandingan sa giyangkai a Website, miyabatya akn so gigodan iyo ko Mamalumpun a miyapangaroma niyan so Bai a Labi sa Barira na mimbawata siran na Si Malambut, na so sakn non na aya katawik
21 Jan 18, 00:07
Jalanie D. Sangcopan: Pakiwataan a Ontay.. badi mapakay a mi PM ka rakun so gogodan sa Tugaya... ? Salamat Jalanie D. Sangcopan
21 Jan 18, 00:06
Jalanie D. Sangcopan: Assalamu Alikum...
5 Sep 17, 23:22
Bai Nhor: Salam..
28 Jul 17, 20:18
menirege: kaka tunay okit a kakuduga ko mga lulut aku ki ama akun
28 Jul 17, 20:14
menirege: cayuga
28 Jul 17, 20:13
menirege: menirege
18 Jul 17, 06:54
Bae: every sultanates in Ranao the sultan and Datus has a exclusive Salsila, Salsila is not for sale just ask those in possession if they let you a copy.
17 Jul 17, 11:21
Aziza Balindong: Is there a authority for keeping our Silsila? if there is then how to contact them. I want to get a certified silsila of my self and my siblings.
17 Jul 17, 07:08
Bae: ahhh
17 Jul 17, 06:39
Datu: .
17 Jul 17, 06:39
Datu: .
17 Jul 17, 06:39
Datu: .
17 Jul 17, 06:38
Datu: WELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOME..
17 Jul 17, 06:38
Datu: WELCOME
14 Dec 16, 09:10
Datu: http://acmaly88.page.tl/SO-LAWAS-O-FIR_AWN.htm
22 Nov 16, 04:21
Datu: Salam
9 Oct 16, 06:32
Treks: Masalam
25 Jun 16, 12:32
Raifah: Admin: Pwede po malaman yong salsila sa Guimba antai kyababadan ko solaiman ago so kaoladan
25 May 16, 05:06
ali: mimbawata na so Pogowa, mimbawata si Pogowa na si Sarollah, Mimbawata so Sairollah na si Sultan so Ama Sultan sa Pagayawan Tucalo Marohom Amerol Mangotara.
[older messages]