18 Nov 09, 12:14
ForumKomunitasOnlineshop: hello dear, im blog walking :) visit me back
18 Nov 09, 12:10
komunitasonlineshop: kissing blog time :) kiss me back :heart:
14 Jun 09, 23:32
fikriana: blogwalkiing :) visit my looklet page: kusuma and my blog thx :)
11 Jun 09, 12:36
Uje: reyyy link me dong ehehe
7 Jun 09, 16:10
reyne: okok itu udah shia hehehe
6 Jun 09, 21:05
elyshia: bikin blog yang bercerita aku dong
6 Jun 09, 21:04
elyshia: halo
27 May 09, 01:10
ifa: reyyy link gue dongg
23 May 09, 16:21
Reyne: ok chaaa
22 May 09, 18:15
ocha: Reyne lo gue link ya, link balik okeee
22 May 09, 18:14
ocha: Reyne link gue dongggg
13 May 09, 22:59
Reyne: sip deeeeeeeh
13 May 09, 21:49
Kayrana: reyneyyyy link dong mihihiih
13 May 09, 16:56
Emma: reyneeeeee link gue dong ekekek
13 May 09, 16:34
Reyne: wow maacih eciiiiiiiiiiiii
12 May 09, 23:15
jesi: haaay! engkau sudah saya link yaaa!
12 May 09, 20:50
Reyne: avhe luuuu
12 May 09, 20:36
Adis: eya eya eyaaaa reyne
12 May 09, 20:30
Reyne: hoi pila ekekekeke
12 May 09, 20:26
Alfira: reyn!
[older messages]