15 Aug 10, 00:48
gia chủ: Tuy nhiên hôm qua em cáo đã cho tớ xxx lại. tớ đã sống chở lại a! Ta đã trở lại, cuồng xxx hơn xưa !!!!!
13 Aug 10, 23:06
gia chủ: mình cuồng xxx , thật lòng ý. Nhất là xxx sắc cạnh mới tinh láng bóng ! Tình yêu mình dành cho xxx là vô kể!!! Hôm qua bạn Hùng qua nhà đã cưỡng mất xxx của tớ :(( vật vã quá !!!!
13 Aug 10, 23:05
gia chủ: abc xyz